อิ่นแก้วคำหลวง เนื้อชนวนโบราณแช่น้ำมันว่านไก่แดง รุ่นสร้างสวนป่า ไหว้ครู 55 ครูบาสุบิน สุเมธโส 2555
ขุนแผนนะหน้าทอง เนื้อสัมฤทธิ์รมดำหน้าทอง ครูบาสุบิน สุเมธโส 2554
ขุนแผนนะหน้าทอง เนื้อผงเสน่ห์ยาแฝดหน้าทอง ครูบาสุบิน สุเมธโส 2554
เทพเพชรพญาธร เนื้อว่านพญาไก่แดง แช่น้ำมันว่านไก่แดง รุ่นเทพบันดาลทรัพย์ ครูบาสุบิน 2551
เหรียญ สรงน้ำ 86 เนื้อชนวนมหามงคล รุ่นสรงน้ำพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
เหรียญ สรงน้ำ 86 เนื้อสัมฤทธิ์เดช รุ่นสรงน้ำพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
เหรียญหล่อ รุ่น 1 เนื้อเงินโรเดียม พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นมหาเวทย์เขาอ้อ 2554
เหรียญหล่อ รุ่น 1 เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นมหาเวทย์เขาอ้อ 2554
ตะกรุดโคตรรวย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง พระอาจารย์เต๋า สำนักสงฆ์วังไหมบัวศิลา ยาว 3 ซม.
กุมารทอง 9 พลายตานี หลวงพ่อเสน่ห์จันทร์ วัดบ้านหนองโจด 2551
พระเศรษฐีนวโกฏิ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบซาติน รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี 2553
ตาเฒ่าชูชก ขอเงินล้าน เนื้อทองขาว พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร 2562 สูง 1.8 ซม
ตาเฒ่าชูชก ขอเงินล้าน เนื้อสัมฤทธิ์ชุบพิงค์โกลด์ พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร 2562 สูง 1.8 ซม
ตาเฒ่าชูชก ขอเงินล้าน เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร 2562 สูง 1.8 ซม
ตาเฒ่าชูชก ขอเงินล้าน เนื้อสัมฤทธิ์ชุบเงิน พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร 2562 สูง 1.8 ซม
ตะกรุดรวยหมื่นลี้ เนื้อทองแดง ยาว 3 ซม.พระอาจารย์อำนาจ สำนักปฏิบัติธรรมมหาวีโร 2562
ตะกรุดรวยหมื่นลี้ เนื้อระฆังทอง ยาว 3 ซม.พระอาจารย์อำนาจ สำนักปฏิบัติธรรมมหาวีโร 2562
ตะกรุดรวยหมื่นลี้ เนื้อเงินยวง ยาว 3 ซม.พระอาจารย์อำนาจ สำนักปฏิบัติธรรมมหาวีโร 2562
ล็อกเก็ตยี่กอฮง หลวงพ่อกลม วัดหนองบัว 2558 ใส่กรอบ
ลูกอมสี่หูห้าตา เนื้อทองเหลือง รุ่นทรัพย์เทวา ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค 2562 ขนาด 1.6 ซม
ลูกอมสี่หูห้าตา เนื้อทองขาว รุ่นทรัพย์เทวา ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค 2562 ขนาด 1.6 ซม
ลูกอมสี่หูห้าตา เนื้อชุบเขียวมรกต รุ่นทรัพย์เทวา ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค 2562 ขนาด 1.6 ซม
ลูกอมสี่หูห้าตา เนื้อชุบพิงค์โกลด์ รุ่นทรัพย์เทวา ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค 2562 ขนาด 1.6 ซม
ลูกอมสี่หูห้าตา เนื้อชุบซาติน รุ่นทรัพย์เทวา ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค 2562 ขนาด 1.6 ซม
ลูกอมสี่หูห้าตา เนื้อชุบทอง รุ่นทรัพย์เทวา ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค 2562 ขนาด 1.6 ซม
ตะกรุดพระลักษณ์ ดอกรอง ยาว 1 นิ้ว หลวงพ่อวีระ วัดหอมศีล 2562
ตะกรุดต่อเงิน ต่อทอง ดอกรอง ยาว 1 นิ้ว หลวงพ่อวีระ วัดหอมศีล 2562
พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์ชุบสามกษัตริย์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย เนื้อทองขาวขัดเงา พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย เนื้อเงิน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระกริ่งศรีวิชัย เนื้อทองขาว พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระกริ่งศรีวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระกริ่งศรีวิชัย เนื้อเงิน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระกริ่งศรีวิชัย เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำก้นเงิน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระกริ่งศรีวิชัย เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำก้นทองคำ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
ท้าวมหาพรหม เนื้อสัมฤทธิ์ชุบ 3 K รุ่นบารมีพ่อแก่ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
ท้าวมหาพรหม เนื้อสัมฤทธิ์ปิดทอง รุ่นบารมีพ่อแก่ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
เหรียญหล่อ รุ่น 1 เนื้อระฆังโบราณ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นมหาเวทย์เขาอ้อ 2554
เหรียญ สรงน้ำ 86 กะหลั่ยทองลงยาสีธงชาติ รุ่นสรงน้ำพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
เหรียญ สรงน้ำ 86 เนื้ออัลปาก้า รุ่นสรงน้ำพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
เหรียญหล่อ รุ่น 1 เนื้อสัมฤทธิ์รมซาติน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นมหาเวทย์เขาอ้อ 2554
ท้าวมหาพรหม เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง รุ่นบารมีพ่อแก่ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
รูปเหมือนลอยองค์ เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ รุ่นบารมีพ่อแก่ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระกริ่งศรีวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระกริ่งศรีวิชัย เนื้อทองลำอู่ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557
มัดหมอหุ่นพยนต์ เนื้ออัลปาก้า ยาว 5.9 ซม. รุ่นสร้างหอฉัน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2556
มัดหมอหุ่นพยนต์ เนื้อlสัตตะโลหะ ยาว 5.9 ซม. รุ่นสร้างหอฉัน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2556
ทวดภูเขาทอง เนื้อทองกายสิทธิ์ รุ่นบารมีพ่อแก่ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง 2557

                                                                                                                                                               
Sitemap หมวดหมู่